top of page

Putovanje svesti - Jelena Lemot

Pretpostavljam da su mnogi astrolozi u radu sa svojim klijentima ili u nekim ličnim istraživanjima ustanovili da je teško iz datog horoskopa proceniti nivo svesti pojedinca, gotovo i nemoguće. A mnogi će se složiti sa konstatacijom da što je natus svesniji više će živeti sebe i time biti bliži ispunjenju svrhe svoje inkarnacije, povezaće svoj mali univerzum sa većim.Razlog za nepronalaženje nivoa svesti u geocentričnoj astrologiji može se objasniti linearnim ili horizontalnim sagledavanjem stvarnosti natusa. Prosto rečeno, ne vidi se dublje, šire i više, pa se ne vide u potpunosti ni obrisi Duše.


Geocentrični prikaz planeta zasnovan je na teoriji da je Zemlja zamišljeni centar oko koga se okreću planete, pa i samo Sunce. Taj prikaz sadrži u sebi subjektivnu prirodu i subjektivan pogled, pogled odozdo, pogled od „Ja, Moje i Mene“ dok se pogled vezan za „Sebe“ iz ove perspektive „teško otvara“.


Astrolog sagledavanjem zemaljske stvarnosti, koja se ogleda u geocentričnom sistemu, natusa po automatizmu procenjuje i tumači kroz konekcije sa „malim zemaljskim talasima i vibracijama“. Na osnovu tih konekcija, rekli bi, da on dalje kreira svoju realnost i velikim delom to biva na nesvesnom nivou, po diktatima sudbine, zarobljeno mrežom emocija. Svako tumačenje geocentričnog horoskopa je sagledavanje snage i kvaliteta inercije i potencijala koji se odnose najvećim delom na fizički nivo postojanja.


Ali zar mi postojimo samo na tom nivou? – Naravno da ne. Ima nas na raznim nivoima, što je predmet izučavanja Vertikalne Astrologije. Za svakog veštog astrologa koji se bavi isceliteljskim tehnikama preporučljivo je da u svoju praksu uvede i vertikalnu astrologiju gde je geocentrična karta platforma sa koje se ide na Više.


Kroz Vertikalnu Astrologiju može se doći do uzroka tj do Kauzala u kome je sadržana celokupna stvarnost jednog Bića. Vertikalna astrologija nudi saznanje o moći i snazi isceljenja svetlošću svesti. Ona osvetljava i osvešćuje neobjašnjivo.


Zato je vredno pomenuti Astrologiju Anđela ili Astrologija svesti kao jednu od važnih tehnika vertikalne astrologije. Ona nam nudi mogućnost sagledavanja kvaliteta konekcije natusa i njegove veze sa „Višim Ja“, kao i kvalitet kanalisanja svetlosti što je čista anđeoska kategorija. Naše „Više ja“ pomaže uspostavljanju veze sa drugim, anđeoskim prostorima svesti.

Kao posebna tehnika, vertikalna astrologije bazira se na određivanju pozicije Sunca u trenutku rođenja u određenoj pentadi zodijaka kojom vlada određeni Anđeo. Od aspekata prema Suncu može se uočiti provodljivost svetla (anđeoska priroda) pri čemu se ne posmatra dispozicija Sunca već isključivo njegovi odnosi sa drugim planetama (opširnije o ovoj tehnici može se naći u knjizi „Astrologija Anđela“ od Lee i Aleksandra Imširagića i na DVD snimcima seminara Astrologija Anđela 1 i 2 ).


Fizički nivo i geocentrični horoskop

Fizički nivo postojanja kao i polazni korak na putovanju svesti (vertikali) može se povezati i sa pentadama zodijaka kojih ima 72. Svakom pentadom vlada određena planeta po haldejskom rasporedu počevši od 0° Ovna, gde prvom prentadom vlada Mars, potom Sunce, Venera, Merkur, Mesec, Saturn, Jupiter, Mars, itd. (slikoviti prikaz se može pronaći u učionici Kepler Instituta za astrološka istraživanja i edukaciju u Beogradu) gde se posmatra u kojoj pentadi se nalazi izlazeći znak (Ascendent) i kom dekanatu pripada (za dekanate je isti raspored, haldejski kao i za pentade). Svaki dekanat sadrži dve pentade, a ona pentada koja je partner pentadi izlazećeg znaka predstavlja nekog ili nešto sa čime se treba harmonizovati u ovom životu (kroz planetu koja joj je vladar). To je prvi korak na fizičkom nivou koji vodi ka sledećem koraku na putovanju ka Višem Ja. Fizički nivo postojanja je itekako važan jer predstavlja neophodnu podlogu koja nudi mogućnost akcije, delovanja, promene i napredka. Fizičko telo je neophodno vozilo jednog dela naše Više Stvarnosti. Kada se ono dobro održava, tada se može putovati dalje i više.


Eterični nivo i drakonski horoskop

Nadalje, još jedna tehnika vertikalne astrologije je Drakonski horoskop ili Drakonikum koji nudi prikaz našeg eteričnog nivoa postojanja i nalazi se u vezi sa simbolikom dekanata. Drakonski horoskop nudi uvid u naše Vode tj u stanje naših emocija. Svi emotivni zapisi iz drugih života (najčešće iz prethodna dva života gde su sećanja „svežija“), sva sećanja bilo da su napeta, tvrda ili lagana ocrtavaju se u Drakonskom horoskopu. Ovaj horoskop govori o uticaju karme i duhova predaka na naš život, o nezavršenim zadacima ili podršci koja sada postoji zbog svetlih dela prošlosti. Da se podsetimo, na fizičkom nivou Dekanat (u kome se nalazi izlazeći znak) se oživljava kada se naše fizičko Ja (vladar pentade izlazećeg znaka) u ljubavi usaglasi sa okolnostima (vladar partner pentade u okviru istog dekanata). Ovde se pre svega posmatraju planete koje vladaju datim pentadama i Dekanatom pri čemu se sagledava kvalitet postizanja harmonizacije na fizičkom nivou. Drugačije rečeno mogućnost oživljavanja Dekanata može se pronaći u geocentričnom horoskopu posmatranjem planete vladara dekanata ali i sagledavanjem Drakonskog horoskopa.

Tada nam se nudi „most“ povezivanja različitih sfera postojanja. Drugačije rečeno od prohodnosti planetarnih veza unutar i izmedju geocentričnog (pentada) i drakonskog horoskopa (dekanat) kao i od jakih veza sa heliocentričnim horoskopom (nivo znaka ili Sunca) zavisi i lakoća komunikacije sa Višim Ja i anđeoskim prostorima tj moć isceljenja i samoisceljenja bilo koje „boljke“ uma jer sve boljke nastaju od njega.


Astralni nivo i Heliocentrični horoskop

Heliocentrični horoskop je sledeći korak, gde je Sunce u središte kosmograma. To je astralni ili zvezdani nivo što Sunce kao zvezda jeste.

Heliocentrični horoskop ili Kosmogram takođe nudi mogućnost sagledavanja duhovnog puta natusa i mogući način ispunjenja misije u datoj inkarnaciji, uz adekvatnu mešavinu životnih zadataka;


Upotreba heliocentričnog horoskopa najviše se vezuje za nemačku hamburšku školu astrologije i za neke američke astrologe. Prvi astrolog koji se zalagao za heliocentričnu astrologiju bio je Bulen Vilierson krajem XVIII veka ali njegova zalaganja nisu imala odjeka.


Potom se pojavio poznati nemački astrolog-kosmobiolog Reinhold Ebertin (50 –tih godina prošlog veka) koji je takođe koristio heliocentrični koordinatni sistem, pre svega u mundanoj astrologiji i astrologiji razvoja ličnosti. On je prvi štampao heliocentrične efemeride. Pored njega tu je bio i Siegfried Schiemenz (sarađivao sa Ebertinom) koji je 50-tih godina prošlog veka promovisao heliocentričnu astrologiju ali nije bilo nekih većih interesovanja u astrološkom svetu tadašnjice. On je nazivao heliocentričnu astrologiju „astrologijom Duha“ ili „astrologijom Duše“.


Osamdesetih godina prošlog veka na tlu Amerike neki astrolozi pokreću nova istraživanja u ovoj oblasti (Michael Earlwine) i izrađuju prve astrološke programe za izradu heliocentričnog horoskopa. Jedan od svežijih prikaza ove relativno nove astrološke tehnike bio je na svetskom kongresu astrologije u Bazelu, 2011. godine (Heidi Treier) gde je objašnjen značaj heliocentričnog horoskopa iz ugla duhovnog razvoja osobe.


Heliocentrični horoskop je prikaz našeg „Sopstva“ i pretstavlja sliku pozicija planeta iz ugla Sunca, zbog čega ono ne postoji u ovom horoskopu (budući da je u centru slike). Zemlja je prikazana zajedno sa Mesecom kroz simbol kruga u kome je ucrtan krst. Tako, ako je osoba rođena u znaku Lava gde je i Sunce, Zemlja i Mesec će se naći na istom lučnom stepenu, minutu i sekundi kao i Sunce ali u opozitnom znaku, Vodoliji.


Za izradu heliocentričnog horoskopa nije potrebno znati ni vreme ni mesto rođenja (dogadjaja) budući da u njemu ne postoje kuće zodijaka. Tumači se pre svega kroz vezu sa natalnim horoskopom.


Najvažnije veze su između natalne serije 9 sa heliocentričnim planetama koje su vladari natalne 5 kuće kao i kroz veze sa natalnom serijom 12.

Radi lakšeg sagledavanja veza, planete iz heliocentričnog charta mogu se postaviti u kuće natalnog horoskopa čime se dobija potpunije tumačenje. Takođe sve konjunkcije natalnih i heliocentričnih planeta ukazaće na neku misiju, daće akcenat u simbolici i vladarstvima tih planeta. Isto tako svaki egzaktan aspekt između dva horoskopa, naročito harmoničan, ukazaće na protočnost i komunikaciju sa Višim Ja.


Dozvoljeni orbis je 5 stepeni. Ukoliko izmedju dva horoskopa postoje izazovni aspekti, tada postoji neka poteškoća kanalisanja i uspostavljanje veza sa svojim Sopstvom na čemu bi natus, ukoliko želi, mogao poraditi.


Svaka planetarna konfiguracija u heliocentričnom horoskopu, naročito Veliki Trigon, Lotos ili Stelijum ukazaće na snažan poriv ali i podršku za ispunjenje misije na Zemlji. Planete na 29º ili 0º u helicentričnom horoskopu ukazaće na kanal, na sećanja i zaokruživanja nekih dela (29°) ili na neke potpuno nove i značajne početke (0°) tj misiju.


Heliocentrični horoskop ili Kosmogram veoma je važan iz ugla sagledavanja oživljenosti naše prave prirode u ovom životu, jer poznato je da Sunce čini 99,86 % mase našeg celokupnog zvezdanog sistema. Šta onda mi živimo ? Odakle mi sagledavamo stvarnost ? Najvećim delom i skoro uvek gledamo sa Zemlje, što je subjektivni pogled na stvari.

Da bi se dosegao pogled „odozgo“ treba poraditi na promeni svoje svesti. Potrebno je sagledavati objektivnije i početi putovanje svesti najpre iz „cockpit-a space shuttle-a“ našeg eteričnog nivoa (u astrološkoj simbolici drakonskog horoskopa), a to znači razvijanjem svog osećajnog dela, svog urođenog 6. čula.


Tu nisu naročito neophodne neke posebne duhovne tehnike, već jednostavno sagledavanje jedne veće i šire perspektive koja je simbolično prikopčavanje svesti na „Velike Univerzalne Talase“. Potrebno je pokušati vizualizaciju „puta svesti“ koji ide izvan uticaja planete Zemlje.


Ipak, objektivnost ili sagledavanje gro-plana jedne životne stvarnosti dolazi veoma često sa iskustvom i dubokom unutrašnjom potrebom pojedinca za duhovnim razvojem.


Izrada heliocentričnog horoskopa zasniva se na realnom kretanju planeta oko Sunca, kao zvezde koja objedinjuje i orkestrira svime što se nalazi u njenom svetu. U tom horoskopu nema loših položaja planeta niti loših aspekata, jer sve je u njemu svetlost. On sadrži zadatke bilo da su u pitanju nedovršeni ili neki potpuno novi. U svakom slučaju, govori o našoj misiji u ovom životu.
Heliocentrični horoskop je naš unutrašnji Glas, naš Vodič, naš unutrašnji Učitelj, naše Više Ja.

Ukoliko ne uspostavimo konenkciju u ovom životu sa svojim unutrašnjim vodičem što je i simbolika Jupitera, ta „nedovršena posla“ čekaće nas u budućoj inkarnaciji (serija 9).

Ovo je bilo samo jedno putovanje od Zemlje do Neba – od geocentričnog ka heliocentričnom i natrag, od Neba ka Zemlji, od heliocentričnog do semene forme inkarnacije sadržane u jezgru planete. Ovo beše jedno putovanje svesti.


Jelena (Yelena) Lemot

Izvor podataka:

Predavanja sa IV godine studija Hermetičke astrologije Kepler Instituta za astrološka istraživanja i edukaciju, Beograd

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page