top of page

Prvi koraci u Đotišu

Đotiš je drevna vedska nauka o zvezdama. Predstavlja neodvojivi deo vedske tradicije, koja se prenosi milenijumima i koja je sačuvana zahvaljujući arijevskim i indijskim mudracima, preko 7000 godina a možda i više.


Zajedno sa svojim sestrama, Ajurvedom i Jogom, Đotiš obuhvata sve principe ljudskog života, duha duše i tela i njegovog harmoničnog odnosa sa okolinom. To će reći, njegovo konačno i božansko ispunjenje.Đotiš predstvlja OKO Veda. Reč Đotiš dolazi od reči Jyotish „jyoti“ koja ima nekoliko značenja: plamen sveće, svestlost zvezde a sa simboličke tačke gledišta, predstavlja svetlost samu kao božanski princip života.Svetlost znanja raspršuje neznanje

Iako u Đjotišu postoji nekoliko osnovnih pravaca, u poređenju sa savremenom zapadnom astrologijom, ostao je veran svojim korenima, koji su u nekim delovima slični principima helenističke astrologije.


Za indijske astrologe ova postojanost je dokaz da je #vedska #astrologija prva i najstarija. Činjenica da se astrologija nije promenila u Indiji, već da se promenila u svim drugim delovima sveta, za njih ukazuje da je ona izvor svih drugih oblika astrologije.

Pet osnovnih tradicionalnih pravaca Đotiša

U vedskoj astrologiji postoji 5 osnovnih tradocionalnih pravaca koji se nisu promenili do danas.

To su sledeći pravci:


Parashara Đotiš – Ovo je glavna i najrasprostranjenija grana. Dobila je naziv po velikom vedskom mudracu Parashari koji je napisao je veliko delo Brihat Parashara Hora Shastra (BPHS). Pomenuto delo može donekle da se uporedi po važnosti u vedskoj astrologiji sa Ptolemejevim Tetrabiblosom koji je svojevrsna biblija zapadne astrologije.


Đaimini #Đotiš - Ova grana takođe nosi ime mudraca, Đaimini. Ovo je varijacija klasičnog sistema Parashara astrologije. Ovaj sistem je zasnovan na Sutrama ili kratkim stihovima koje je sastavio Đaimini koji je bio učenik mudraca Parashare. Natalna karta daje detalje o trenutnoj životnoj situaciji i osećanjima osobe. Arudhe, Bhave ili kuće otkrivaju kako tu osobu drugi vide u različitim oblastima njenog života.


Tantrik #ĐotišOva grana je veoma mistična i neobična. Napravljen je po modelu zasnovanom na direktnoj komunikaciji između klijenta i astrologa. Astrolog tumači ne samo natalnu kartu, već i određene znakove i ponašanje klijenta kao što su izraz lica, njegovi pokreti, način sedenja, šta prvo kaže tokom seanse, u kom delu sobe sedi, itd.


Tadžik #Đotiša – Ova grana Đotiša nastala je pod uticajem Arapa počevši od VII veka ove ereCette usled njihove invazije. Naziv - "Tadjik" znači "arapin". Ovaj sistem baziran je na jako preciznim predvidjanjima u periodu od jedne godine života pojedinca. Sistem ide do takvih detalja da predviđa događaje čak i iz dana u dan ili čak pola dana. Naziva se i Varšaphala sistem. Termin varshaphala označava posledicu, efekat ili rezultat za jednu godinu planetarnih tranzita u trenutku Solarnog povratka.


Nadi #Đotiš - Ova grana je najkontroverznija i najmističnija u vedskoj astrologiji. Vezana je za legendu prema kojoj su drevni mudraci poznavali sudbinu svih ljudi koji su živeli i koji će se jednog dana roditi. Ova grana Đotiša je praktično ispisana u porukama na palminom lišću, koje se odnose na vrlo specifične stvari u životu (ime oca, mesto rodjenja, važni životni događaji, opis nekih inkarnacija). Prema legendi, "drevni bogovi" (po meni to su bili naši preci tj Tvorci) su se naljutili jer je došlo do nekih zloupotreba takvog znanja i zbog čega nije dostojno ljudskih bića i spalili veliki deo ove ogromne „biblioteke“, arhive sudbina ljudi. Međutim, jedan deo je spašen od plamena, a priča kaže da su palmine listove na kojim je zabeležena sudbina nekih pojedinaca, spasili i zaštitili astrolozi Nadi. Ovi astrolozi dragoceno čuvaju ove listove sudbine ljudi i tražiće ih u arhivi ukoliko ljudi dolaze da ih vide. Medjutim dešava se ponekad da tražei list palme ili zapisa sudbine više ne postoji. Ova iskustva sa astrolozima Nadi su veoma interesantna i neverovatna i ako pronađu klijentov list, oni ne tumače nikakve astrološke karte, već čitaju zapise na palčminom lišću koje kombinuju sa nekom vrstom horarne astrologije. Astrološki centri Nadi Đotiša su veoma mali, retki i veoma zatvorenog tipa, tako da je mogućnost proučavanja ove grane Đjotiša veoma ograničena.


Nastavci slede...Jelena Lemot


18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page