top of page

​PRAVNO OBAVEŠTENjE

​Impresum. Impresum je zakonski obavezan u nekim regionima. Ovaj šablon sadrži samo opšte informacije i primere formulacija i nije spreman za objavljivanje. Informacije sadržane u impresumu variraju u zavisnosti od vaše kompanije ili tipa veb lokacije. Preporučujemo vam da potražite pravni savet koji će vam pomoći da razumete i stvorite svoj utisak.

 

[Ime kompanije]

Naziv kompanije ili naziv kompanije

Adresa sjedišta kompanije

Imena službenika čete

Broj telefona kompanije, broj faksa i adresa e-pošte

Registracioni broj u registru trgovinskih i privrednih društava, ili drugi autoritet koji se primenjuje na delatnost

Poreski identifikacioni broj

Pravni oblik preduzeća

Iznos akcijskog kapitala

Ako vaša veb lokacija nudi usluge u okviru aktivnosti za koje je potrebno odobrenje javnog organa, moraju se navesti kontakt podaci nadzornog organa

Naziv, denominacija ili naziv kompanije i adresa i broj telefona domaćina njegovog sajta

Obaveštenja u vezi sa korišćenjem ličnih podataka

Obaveštenja u vezi sa upotrebom kolačića

 

Evropska komisija obezbeđuje platformu za rešavanje sporova na mreži (OS). Ova platforma je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kao kupac, uvek imate mogućnost da kontaktirate arbitražni odbor Evropske komisije. Nismo ni voljni ni obavezni da učestvujemo u postupcima rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

 

E-mail:
Takve. :

faks:

Adresa:

bottom of page